برگزاری اجتماع بزرگ تاسـوعای حسینی
برگزاری اجتماع بزرگ تاسـوعای حسینی
برگزاری اجتماع بزرگ تاسـوعای حسینی با حضور پرشـور عزاداران ، حضرت آیت الله معلمی امام جمعه محترم ، فرماندار ، شهردار ، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قائم شهر