دیدار   با مولایی قرا فرماندار محترم قائم شهر و بررسی و رفع موانع مشکلات و  مسائل شهری با حضور دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس
دیدار   با مولایی قرا فرماندار محترم قائم شهر و بررسی و رفع موانع مشکلات و  مسائل شهری با حضور دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس
دیدار مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر واعضای محترم شورای اسلامی شهرقائم شهر با مولایی قرا فرماندار محترم قائم شهر و بررسی و رفع موانع مشکلات و مسائل شهری با حضور دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس در سالن جلسات فرمانداری قائم شهر

دیدار مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر واعضای محترم شورای اسلامی شهرقائم شهر با مولایی قرا فرماندار محترم قائم شهر و بررسی و رفع موانع مشکلات و مسائل شهری با حضور دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس در سالن جلسات فرمانداری قائم شهر

دیدار  با مولایی قرا فرماندار محترم قائم شهر و بررسی و رفع موانع مشکلات و مسائل شهری با حضور دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر ظهر روز پنج شنبه مورخ ۲۰ مرداد۱۴۰۱ مهندس کاظم علیپور شهردار قائم شهر و رئیس و اعضای محترم شورای اسلامی شهر قائم شهر با مولایی  قراء فرماندار محترم قائم شهر در سالن جلسات فرمانداری دیدار نمودند که در ادامه این دیدار با حضور دکتر کیوان مرادیان نماینده محترم مجلس به بررسی و رفع موانع، مشکلات و مسائل شهری از جمله  مشکلات بیمارستان رازی،کارخانه کنسرو،ورزشگاه شهید وطنی و بیمارستان حضرت قائم (عج) و…. پرداختند.