مراسم دسته روی و عزاداری در عاشورای حسینی ۱۴۴۴
مراسم دسته روی و عزاداری در عاشورای حسینی ۱۴۴۴

مراسم دسته روی هئیت های دسته روی و عزاداری در قائمشهر در منطقه گونی بافی به سمت امام زاده اسماعیل ساروکلا برگزار شد عکس های بیشتر

مراسم دسته روی هئیت های دسته روی و عزاداری در قائمشهر در منطقه گونی بافی به سمت امام زاده اسماعیل ساروکلا برگزار شد

عکس های بیشتر