عضو شورای شهر قائمشهر کل حقوق و عیدی‌اش را به دستفروشان بخشید
عضو شورای شهر قائمشهر کل حقوق و عیدی‌اش را به دستفروشان بخشید
محمدعلی شیرسوار عضو شورای شهر قائمشهر و رئیس شورای این شهرستان در حرکتی خداپسندانه کل حقوق اسفندماه و عیدی خود را به دستفروشان بخشید.

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان قائم‌شهر، محمدعلی شیرسوار عضو شورای شهر قائمشهر و رئیس شورای این شهرستان در حرکتی خداپسندانه کل حقوق اسفندماه و عیدی خود را به دستفروشان بخشید.

دستفروشان خیابان شریعتی (جویبار) قائمشهر که تعدادشان حدود ۶۰ نفر بود، به‌دلیل شیوع کرونا کارشان را تعطیل کردند و عملاً از بازار شب عید جا ماندند، شیرسوار در این باره گفت: بسیاری از دستفروشان و همچنین کسبه در این روزها متضرر شدند، ما اعضای شورای شهر در ماه اخیر جلسات چندانی را برگزار نکردیم اما حقوق‌مان واریز شد، به همین دلیل تصمیم گرفتم کل حقوق دریافتی و عیدی‌ام را خرج تهیه سبد کالای حمایتی برای ۶۰ دستفروش زحمتکش خیابان جویبار کنم.

به همین دلیل دستفروشان این منطقه نیز با نصب بنری در محل کسب‌شان از محمدعلی شیرسوار رئیس شورای شهرستان قائم‌شهر قدردانی کردند.