‍رئیس دامپزشکی قائمشهر؛ مرغ را بسته بندی بخرید
‍رئیس دامپزشکی قائمشهر؛ مرغ را بسته بندی بخرید
دکتر سید محمد حسینی از پلمپ ۲ واحد صنفی برای عرضه مرغ فله در قائمشهر خبر داد . وی در این مورد افزود ، بر اساس قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی عرضه مرغ به صورت فله ممنوع بوده و با متخلفان بهداشتی که سلامت مردم را تهدید می کنند برخورد قانونی بعمل می آوریم.

وی خاطرنشان کرد افزودن هر گونه ادویه و رنگ شیمیایی به عنوان رنگ‌زعفران در مغازه ها ممنوع بوده و شهرندان باید مرغ ، قطعات و آلایش های خوراکی مرغ مثل جگر سنگدان و دل مرغ را در مغازه ها به صورت بسته بندی که پیش از این در کارگاه های مجاز دارای پروانه بهداشتی تحت نظارت دامپزشکی بسته بندی شدند تهیه کنند.


ایشان تاکید کردند برخی افراد سودجو مرغ تاریخ گذشته را از نایلکس خارج و با افزودن ادویه و سایر مواد افزودنی تحت قالب جوجه کباب زعفرانی با قیمت بالاتر می فروشند که در صورت مشاهده بازرسان بهداشتی دامپزشکی با اینچنین موارد ضمن ضبط محموله، متصدی واحد را به مراجع قضایی معرفی می کنند.
حسینی گفت؛ در همین راستا از ادامه فعالیت دو واحد مرغ فروشی در قائمشهر که اقدام به فله فروشی، قطعه بندی و طعم دار کردن مرغ می کردند با دستور دادستان و همکاری ادارات مختلف از جمله بهداشت و پلیس اماکن جلوگیری بعمل آوردیم.