سرپرست جدید پایگاههای اورژانس شهرستان قائمشهروسیمرغ معرفی شد
سرپرست جدید پایگاههای اورژانس شهرستان قائمشهروسیمرغ معرفی شد
با حضور دکترحبیبی رئیس اورژانس مازندران و هیئت همراه و دکترگران مدیر شبکه بهداشت ودرمان شهرستان قائمشهر و همکاران حوزه بهداشت و درمان شهرستان در شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائمشهر ، آئین معارفه سرپرست جدید پایگاه اورژانس شهرستان قائمشهر انجام شد.


آقای مهدی محمودی از پرسنل باسابقه اورژانس ۱۱۵ به عنوان سرپرست جدید معارفه شد و از زحمات آقای قاسم محمودپور، سرپرست قبلی در این مراسم باهداء لوح سپاس وهدایایی تقدیر شد.