آغاز مرمت حمام المشیر قائمشهر
آغاز مرمت حمام المشیر قائمشهر
سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی مازندران با بیان اینکه رطوبت صعودی و نزولی، اندود نامناسب و عایق رطوبتی در بام و حبس رطوبت باعث تخریب آجر و بدنه شده این بنا است، افزود:

در راستای بررسی‌های انجام شده، شواهد تاریخی و سونداژ بنا رطوبت به بدنه آجری رسیده که بر همین اساس بدنه و بام حمام تاریخی پس از برداشت اندود سیمانی و عایق رطوبتی آجر کاری با آجر ختایی ۲۰×۲۰ با بندکشی مرمت شد.

وی گفت: حمام‌المشیر با توجه به المان‌های موجود از جمله طاق‌های پنج و هفت، طاق چشمه و کلاه فرنگی، متعلق به دوران قاجار (احتمال ضعیف صفویه) است و در حال حاضر در دو نوبت صبح و عصر از سوی روستاییان مورد استفاده قرار می‌گیرد.