معارفه مهندس کاظم علیپور سرپرست شهرداری قائم شهر
معارفه مهندس کاظم علیپور سرپرست شهرداری قائم شهر
معارفه مهندس کاظم علیپور به عنوان سرپرست شهرداری قائم شهر با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قائم شهر و معاونین و مدیران شهرداری قائم شهر برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری و اطلاع رسانی قائمشهر وچون به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری قائم شهر ، یک شنبه مورخ بیست و پنجم مهر ۱۴۰۰ معارفه مهندس کاظم علیپور به عنوان سرپرست شهرداری قائم شهر با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر قائم شهر و معاونین و مدیران شهرداری قائم شهر برگزار شد