دست مریزاد به مرد محجوب شهر ….
دست مریزاد به مرد محجوب شهر ….
کشف چند قبضه سلاح گرم و سرد و دستگیری قاتلی که دو شب گذشته در قائمشهر به ضرب گلوله جوانی بنام علی اسدی را به قتل رساند توسط حاج حسین اکبرزاده رئیس پلیس اطلاعات شهرستان قائمشهر
سال هاست این شهر شخص بی ادعا ، محجوب و کم حرفی رو داره که اگر نباشه ، همیشه ی پای امنیت شهر لنگ می زنه اره حاج حسین اکبرزاده 💗
ما وظیفه خودمان می دانیم از زحمات بی دریغ حاج حسین اکبرزاده سپاسگزار باشیم مردی که بی هیچ چشم داشتی همیشه حفظ امنیت شهروندان و آرامش قائمشهر عزیزمان را وظیفه نخست خود می داند