تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی؛ اولویت نخست دستگاه های مسئول و فرمانداران باشد
تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی؛ اولویت نخست دستگاه های مسئول و فرمانداران باشد
سیدمحمود حسینی پور، گفت: با توجه به قرار داشتن در ایام پایانی سال همچنین درپیش بودن ماه مبارک رمضان، ذخیره سازی کالاهای اساسی بصورت جدی در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد. ‎
https://www.ostan-mz.ir/OstanFiles/NewsImage/NewsImage69852849302789aa-6248-4291-92f9-09e6e9c3f06d.jfif

https://www.ostan-mz.ir/OstanFiles/NewsImage/NewsImage11033280673a042f-6f90-40a2-aff3-24357e9d8b35.jfif

https://www.ostan-mz.ir/OstanFiles/NewsImage/NewsImage1103328074a98f69-89c8-4ef0-9aef-f462e15ed541.jfif

جلسه تنظیم بازار استان به ریاست استاندار مازندران و با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دیگر اعضاء بمنظور تصمیم سازی در خصوص تامین کالاهای اساسی و نظارت بر کیفیت و نحوه درست توزیع اقلام مورد نیاز بازار در ایام پیش رو برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، سیدمحمود حسینی پور، استاندار مازندران با اشاره به این که مساله تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی؛ اولویت نخست دستگاه های مسئول و فرمانداران باشد، افزود: با توجه به قرار داشتن در ایام پایانی سال همچنین درپیش بودن ماه مبارک رمضان، ذخیره سازی کالاهای اساسی بویژه برنج، شکر، روغن، نهاده های دامی و نظایر آن بصورت جدی در دستور کار دستگاه های متولی قرار گیرد.

استاندار با تاکید بر این که با برهم زنندگان نظم بازار برخورد جدی و قانونی صورت گیرد، گفت: میزان جرائم در این راستا متناسب با نوع تخلف و بازدارنده باشد.

حسینی پور، تاکید کرد: فرمانداران، مسئول مستقیم تنظیم بازار شهرستان بوده و ضروری است تا بصورت میدانی برای نظارت جدی در بازار حضور یابند.

وی یادآور شد: تامین آرد بمیزان کافی برای خبازی ها و همچنین نظارت بر کیفیت و ساعات پخت نان بمنظور تسهیل دسترسی مردم به نان مورد توجه جدی باشد.

مقام عالی دولت در مازندران، افزود: بازار مازندران باید از میوه های تولیدی استان اشباع باشد و بصورت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.