ماه هیچ وقت پشت ابر نمی ماند
ماه هیچ وقت پشت ابر نمی ماند
یادادشت مدیر مجموعه خبری فرزند شهر و مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری و اطلاع رسانی قائمشهر وچون

با روی کار آمدن مدیر جدید کل اطلاعات استان مازندران جناب آقای واحدی، در این یک ماه که از مدیر کلی او می گذرد و خدمت صادقانه و مبارزه با فساد اداری بخصوص در شهرستان قائمشهر و دستگیری شهردار اسبق قائمشهر عباس صالح زاده و نزدیکان و بعضی از اعضای شورای شهر و شهرداری با عملیات یاران مصطفی شروع شده و اینجا از طرف شهروندان تشکر می کنم برای مبارزه با فساد.

هزینه های که برای شهر می شود همه و همه از بیت المال خرج می شود و مثقال از آن بر دین مدیران است که این هزینه ها کجا و کجاها خرج می شود

متاسفانه بعضی از مدیران شهرداری :عباس صالح زاده: در دوران شهردار بودن خود از جایگاه شغلی خود سو استفاده کردند چه بسا با ورود اداراه کل اطلاعات استان مازندران
تمام تلاش ها و کار های او در دوران شهردار بودن یکی یکی بر ملا شد ….

منصور صادقی ساروکلائی
۱۴۰۱/۰۳/۰۹