دکتر روزبه مفیدیان:
دکتر روزبه مفیدیان:
شرایطی فراهم کنیم تا ظرفیت های عظیم نخبگان دانشگاهی و مستعدین علمی تماما برای توسعه استان مازندران صرف شود.

نخبه جوان مازندران اشاره کرد:
چالش های صنعتی، محیط زیستی و البته حوزه های مدیریتی مازندران بسترهای شگرفی برای استفاده از توان بالقوه جوانان #نخبه_مازندرانی بشمار می آید که باید ضمن شناسایی این نخبگان، جایگاه های شایسته ای برای فعالیت های آنان در نظر گرفت.

این استاد دانشگاه ادامه داد:
انطباق بیانیه گام دوم انقلاب و نامگذاری سال تولید #دانشبنیان، فرصت مغتنمی برای بهره گیری از این متخصصان در راستای عمل به منویات #رهبرمعظم_انقلاب است.